Cywydd Mawl Brodyr Bod Iwan

For the English translation, please click here.

 

Mae duwiau ym Mod Iwan,
duwiau'r gair, brodyr y gân,
yn dduwiau traed ar ddaear,
duwiau gwyllt, eneidiau gwâr:
Gerallt, sydd yn dallt y daith
yn ôl i Fadryn eilwaith;
ac Edmwnd, Edmwnd a âyr
fod twrw'n sân a synnwyr;
y dâr mawr, yr adar mân -
maen nhw yng nghwmni Ieuan:


Bu dau wrth fwrdd Bod Iwan,
dau a'u hiaith yn llwch ar dân,
mwg o iaith ar y paith pell
a Chamwy yn ei chymell;
dau yn dod drwy'r genod i gyd,
drwy'r afon fudur hefyd;
drwy'r dinasoedd, cyhoeddi
bod twrw un ym mhob tri;
dau yn sôn, fel dynion dall,
am dwrw cwmwd arall:


Daw awel i Fod Iwan
drwy'r dail, a'r hendre ar dân,
a daw'r ffos a dâr y ffydd
drwy fywydau'r hafodydd,
llwyn o fyrtwydd a llannerch,
a mwg fel gwahoddiad merch,
rhagor o win, oen ar groes,
mae'n nos yn Gaiman eisoes.
Heddiw'n ddoe, yn ddiwahân
mae daear ym Mod Iwan.


Dyffryn Camwy
Tachwedd 1998