View this article in English | bilingual

En Telefonsamtale

Kjære lille ekorn, kan du høre meg, forstår du hva jeg
sier når jeg snakker til deg, kjenner du at jeg løfter
deg, at vi sammen krysser plassen for å begrave deg i
grøften der jorden er myk og svart, hører du insek-
tene, vindpustet, tenker du; hva er evigheten? Hva
betyr den, evigheten? Kanskje den hastige skyggen
når et fly passerer, det langsomme regnet. Merker du
at jeg tenker på deg, tenker at du ikke fins, at du ikke
fins i alle de andre; du var den eneste, slik vi alle er
den eneste. Jeg f. eks. tror jeg far, tror jeg er sønn.