View this article in English | bilingual

Over Tao Qian

Tao Qian over zichzelf:
Hij leest graag en is tevreden met de meest eenvoudige uitleg.
Als hij begrijpt wat iets betekent is hij zo blij dat hij vergeet te eten.

Su Dongpo over Tao Qian:
Hij schrijft zoals iemand spreekt die niet meer ongeduldig is.

Huang Tingjian over Tao Qian:
Iemand die gisteren nog een kind was
heeft niets aan de gedichten,
maar als hij ze herleest als hij oud is
is het alsof hij zijn beslissingen genomen heeft zonder genoeg te weten.

Huang Tingjian zegt dat Su Dongpo als Tao Qian is.

Als twee eenden, tegen elkaar aan slapend, naast de rivier die de regen naar de zee brengt, terwijl het verder stormt en regent.

© Nachoem Wijnberg