Skip to content

Keywords

Articles tagged "Wales"

Welsh


Y Syrcas

For the English translation, please click here. Dim ond geiriau yn fy mhen ydyn nhw bellach a finnau'n cau fy llygaid. Dwi'n cau fy llygaid a'm clustiau am byth o sŵn y syrcas a dringo'r llwybrau tua'r lle mae Wil Pont Ucha Braich yn aros amdanaf. Abwyd i ladron, meddai'r papurau, oedd y sofran yn ei boced. Sgwn i ddaru amser rewi iddo fyntau ac yntau'n clywed blas, clywed sŵn, clywed poen a gweld y byd ar un amrantiad? Chwarddodd y giang wrth ddal...

In Praise of the Brothers of Bod Iwan

For the Welsh original, please click here.   In Bod Iwan there have long been gods of words and gods of song, gods with feet sound upon this earth, wild gods and wise gods, for what it's worth: Gerallt, who's followed all the trails from Madryn back again to Wales and Edmwnd, Edmwnd who knows that sense and sound are more than shows; the great water and the smallest birds are all in Ieuan's quiet words: Two came to Bod Iwan's table, two whose words...

Llywelyn’s Breath

For the Welsh original, please click here. (at the Llanelwedd National Eisteddfod) The border is near, its rugged soil continuing to sear its history on the face of our language's acres, our no man's land. Our language is Llywelyn's faint breath on these stones, challenging others to utter it, and stir over its existence. I catch it, imagine it as a leaden rain, a featherbed, our soul, our secret, blush of life, a little darling: a moment, a...

from The Other Man

For the Welsh original, please click here. Davies, Anna, and Daniel have been as close as three people can be. But now Davies is dead in a car crash, and the two that are left must "take on the case": Davies' life, their own lives, and the whole of their shared past. Who, and what, was Davies? Did they know him at all? And why is he still, even now, hiding from them? In this extract, from chapter 7, Daniel recounts a story told to him by Davies. Through the details and ambiguities...

Cywydd Mawl Brodyr Bod Iwan

For the English translation, please click here.   Mae duwiau ym Mod Iwan, duwiau'r gair, brodyr y gân, yn dduwiau traed ar ddaear, duwiau gwyllt, eneidiau gwâr: Gerallt, sydd yn dallt y daith yn ôl i Fadryn eilwaith; ac Edmwnd, Edmwnd a âyr fod twrw'n sân a synnwyr; y dâr mawr, yr adar mân - maen nhw yng nghwmni Ieuan: Bu dau wrth fwrdd Bod Iwan, dau a'u hiaith yn llwch ar dân, mwg o iaith ar y paith...

Anadl Llywelyn

For the English translation, please click here. (ar achlysur Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd) Mae'r ffin yn y cyffiniau, pridd ei gwytnwch yn parhau i serio'i hanes ar wyneb erwau ein hiaith, ein tir neb. Isel anadl Llywelyn yw'n hiaith uwch y meini hyn, yn herio mwy i'w siarad a chyffroi uwch ei pharhad. Rwy'n ei dal, ei dyfalu yn law plwm, yn wely plu, ein henaid, ein cyfrinach, yn wrid byw, yn gariad bach: èn eiliad, yn...

Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.