Articles tagged "Welsh"


Y Syrcas

For the English translation, please click here. Dim ond geiriau yn fy mhen ydyn nhw bellach a finnau'n cau fy llygaid. Dwi'n cau fy llygaid a'm clustiau am byth o sŵn y syrcas a...

Anadl Llywelyn

For the English translation, please click here. (ar achlysur Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd) Mae'r ffin yn y cyffiniau, pridd ei gwytnwch yn parhau i serio'i hanes ar wyneb...