7 article(s) translated from Welsh

Y Syrcas

For the English translation, please click here. Dim ond geiriau yn fy mhen ydyn nhw bellach a finnau'n cau fy llygaid. Dwi'n cau fy llygaid a'm clustiau am byth o sŵn y syrcas a...

In Praise of the Brothers of Bod Iwan

For the Welsh original, please click here.   In Bod Iwan there have long been gods of words and gods of song, gods with feet sound upon this earth, wild gods and wise gods, for what...

Llywelyn’s Breath

For the Welsh original, please click here. (at the Llanelwedd National Eisteddfod) The border is near, its rugged soil continuing to sear its history on the face of our language's...

The Circus

For the Welsh original, please click here. When I close my ears to the sounds of this circus my eyes rise to the paths where Will High-Bridge-Arm waits for me. The papers said it was the...

from The Other Man

For the Welsh original, please click here. Davies, Anna, and Daniel have been as close as three people can be. But now Davies is dead in a car crash, and the two that are left must "take on the...

Cywydd Mawl Brodyr Bod Iwan

For the English translation, please click here.   Mae duwiau ym Mod Iwan, duwiau'r gair, brodyr y gân, yn dduwiau traed ar ddaear, duwiau gwyllt, eneidiau gwâr:...

Anadl Llywelyn

For the English translation, please click here. (ar achlysur Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd) Mae'r ffin yn y cyffiniau, pridd ei gwytnwch yn parhau i serio'i hanes ar wyneb...