Skip to content
Double your impact with a donation to the WWB Future Fund, now through 6/20! Click to donate.
from the June 2004 issue

Anadl Llywelyn

For the English translation, please click here.


(ar achlysur Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd)


Mae'r ffin yn y cyffiniau,
pridd ei gwytnwch yn parhau
i serio'i hanes ar wyneb
erwau ein hiaith, ein tir neb.


Isel anadl Llywelyn
yw'n hiaith uwch y meini hyn,
yn herio mwy i'w siarad
a chyffroi uwch ei pharhad.


Rwy'n ei dal, ei dyfalu
yn law plwm, yn wely plu,
ein henaid, ein cyfrinach,
yn wrid byw, yn gariad bach:


èn eiliad, yn gennad, yn gân,
yn llewyg, yn dylluan,
yn ochenaid cofleidio,
yn fraw, èn ddafnau glaw, yn glo


marw, yn gwlwm hiraeth,
yn awr wedi'r wawr ar draeth,
yn chwedl ein cenhedlu,
èn awelon tân, yn lond tâ:


yn gasgen, yn gyflenwad,
èn oglau iaith, yn ganu gwlad,
yn rheg ar garreg, yn gri
yn achwyn drwy'r cromlechi:


èn adlais hud y chwedlau,
yn barhad, yn fywyd brau,
yn bris, yn ddewis, yn ddadl,
ni ein hunain, ein hanadl ...


Isel anadl Llywelyn
yn fyw i ni yn fan hyn,
ym Muallt, ein llyw alltud
fu'n curo, curo cyhyd:


a'r ateb sy'n wefr eto,
èn rhaeadrau ar fryniau'r fro,
èn rhuthr a her, rhuthr a cherrynt
ymgyrchu'n gwaedu'r gwynt.


Rhwyga'r wawr drwy'r gororau
a'r haf o'i hâl yn cryfhau:
mae'n hiaith yn y meini hyn,
yn lle olaf Llywelyn.


Llanfair ym Muallt
Gorffennaf 1993

Read more from the June 2004 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.