Skip to content
Today is #GivingTuesday. In this time of isolation, give readers a window on the world. Click to donate.
from the January 2020 issue

[I speak to]

[Bi termê helbesteke mirî re]

Loneliness proves insurmountable in this haunting poem by Cihan Hesen.


I speak to
The corpse of a dead poem
I speak to
The skin of the night
I speak to
The bare fingernails of my weak hands
I speak to
The broken mirror in my dark and empty room
I speak to
Your orderly books
I speak to
Loneliness
I speak to
The loneliness of my long shadow
But the hush feeling, silence sullen-faced fate reaches my ears
I too fall silent in the fire of silence


© Cihan Hesen. By arrangement with the author. Translation © 2020 by David Shook and Zêdan Xelef. All rights reserved.

[Bi termê helbesteke mirî re]

Bi termê helbesteke mirî re
diaxivim
Bi çermê laşê şevê re
diaxivim
Bi neynokên zuha yên destên xwe yên sist re diaxivim
Bi neyinka şikestî ya odeya xwe ya tarî û vala re dixavim
Bi pirtûkên te yên danehevkirî re
diaxivim
Bi tenêtiyê re diaxivim
Bi tenêtiya bejna siya xwe û te re
diaxivim
Lê huşbûna hîsa bêdengiya narvîna rûtirş tê guhê min
Ez jî di agirê bêdengiyê de bêdeng dibim

Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.