Skip to content
Join us for a screening of The Miracle of the Little Prince at Film Forum, followed by a Q&A with filmmaker Marjoleine Boonstra. Wednesday, August 28 at 8:10PM | 209 W Houston St, New York, NY. Tickets on sale now.
from the June 2004 issue

Cywydd Mawl Brodyr Bod Iwan

For the English translation, please click here.

 

Mae duwiau ym Mod Iwan,
duwiau'r gair, brodyr y gân,
yn dduwiau traed ar ddaear,
duwiau gwyllt, eneidiau gwâr:
Gerallt, sydd yn dallt y daith
yn ôl i Fadryn eilwaith;
ac Edmwnd, Edmwnd a âyr
fod twrw'n sân a synnwyr;
y dâr mawr, yr adar mân -
maen nhw yng nghwmni Ieuan:


Bu dau wrth fwrdd Bod Iwan,
dau a'u hiaith yn llwch ar dân,
mwg o iaith ar y paith pell
a Chamwy yn ei chymell;
dau yn dod drwy'r genod i gyd,
drwy'r afon fudur hefyd;
drwy'r dinasoedd, cyhoeddi
bod twrw un ym mhob tri;
dau yn sôn, fel dynion dall,
am dwrw cwmwd arall:


Daw awel i Fod Iwan
drwy'r dail, a'r hendre ar dân,
a daw'r ffos a dâr y ffydd
drwy fywydau'r hafodydd,
llwyn o fyrtwydd a llannerch,
a mwg fel gwahoddiad merch,
rhagor o win, oen ar groes,
mae'n nos yn Gaiman eisoes.
Heddiw'n ddoe, yn ddiwahân
mae daear ym Mod Iwan.


Dyffryn Camwy
Tachwedd 1998

Read more from the June 2004 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.