Skip to content
Announcing the winners of our 2020 Poems in Translation Contest in partnership with the Academy of American Poets. Read more.
from the January 2020 issue

[Bitenê dînê bajar li bajar dimîne,]

Bitenê dînê bajar li bajar dimîne,
xwas, di şevên sar, xurxura gulleyan…

Wê li ser çi bitirse?!
Ne zarokek li pey wî,
ne kişwerek ji pêvî bajar,
kêferata ku dike!!

Qîr dike kesên ku bajar bi tenê dihêlin,
weke ku aqilê wî
yê mayî bi xwe re biribin, bêçixare mabe!!

Qîr dike li bin baranan,
li valahiya derdora xwe dinihêre,
li rêyan,
li bajar,
sîwana herî nêzîk dibijêre,
û radize weke ku tiştek nebûyî!!

Read more from the January 2020 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.