Skip to content
Give readers a window on the world. Click to donate.
from the March 2017 issue

Време за опаковане

Скоро ще си тръгна и от този град

куфарът не трябва да е твърде тежък

вещите и хората заемат място

но една стена от мръсна стая

                                         със плакат на нея

едно петно от ягоди

и две-три цели вечери

                                         ако си взема

няма много да тежат и пречат

нито ще ги хване скенерът

Read more from the March 2017 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.