Skip to content
Join us for The Queer Issue X: A Reading and Party! July 2, 6:30PM–8:30PM | Unnameable Books in Brooklyn, NY
from the March 2017 issue

Време за опаковане

Скоро ще си тръгна и от този град

куфарът не трябва да е твърде тежък

вещите и хората заемат място

но една стена от мръсна стая

                                         със плакат на нея

едно петно от ягоди

и две-три цели вечери

                                         ако си взема

няма много да тежат и пречат

нито ще ги хване скенерът

Read more from the March 2017 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.