Skip to content
Check out our February feature of folktales from the Qatari oral tradition.
from the May 2019 issue

استغفار

ماعرفـْـتي

كلَّ ما فيروز غنت للصباح
وانا ماشي للجراح

جيتي إنتي في الأغاني
تشعلين الحزْن ثاني
وْترحلي مثل السنين !!

وْترحل افـْـراحي معاك
كنت ألوَّح  .. مثـْـل طفل ٍ راحت أمَّـه للغياب
وْظل َّمتـْـسمَّـر  عـلى الـْباب وْنسى ... تلويحته للريح 
جفَّ عمره وصارت سْنينه تطيح !

ظـَـلَّ  شارد 
 تحـْـت ظلَّ الحزْن يقـْـراك بْـكفوفه للنجوم
وْمارجعـتي 
وْظلَّ يقـْـراك بـْعيون الحالمين  .. وْمارجعتي
لين وصـَّــله الضياع إلى الذنوب
وْصار متبلـَّـد شعور
وْراح لل ...
وْراح لل ...
وْماتذكــَّــر ..غير وجْهك

يصحى في عينه وْينام
هذي إنـْـتي بـْـليل مطرح
تعبرين الذاكره بين الزحام
آآآه مدري
من حذفـْـك بـْسكتي حلم وْيمام
؟!
صدقيني
وانتي تدري 
 لاجديد 

من تركتيالحلم بيدين السنين !!
لاتروحي 
ليل مطرح يسأل الليله عليك
 والألم يعزف

 على نغمة مفاعيلن  إليك  :
على حد الحنين وْذاكرة ارض الاماني الجرْد
          ________________  وقفـْت اتـْـنفس الضيقه ادنْدن آخر ألـْحاني
بقيت وْما معي إلا ثقاب الذاكره والبرْد
              _______________  شعلت بْداخلي ذكرى السنين وْكل أحزاني
  جلسْت ادْفى على جرحي حزين وْ ما معي اي فرد
________________  وحيد وْاحْضن الوحْده..أكمَّل نصْفي الثاني
فقير وْماعرفـْت الا مواعيد ٍ خذلـْها الورْد
__________________    طفيت النور يا مريم أخبـِّي  وجهي الفاني
قبلت آخون أيامك واخون احْلامنا والنرْد
  __________________ كسير وْقارئة حظي بكت  اهوال فنـْجاني
على بابك ..سألتك حضْن وعْيونك تقول /الطرْد
_________________ مشيت آجرَّ خيْباتي وْزماني ينـْسج أكـْفاني 
ألا تبـَّـت يدين الخوف لا خان الشعور / السرْد
  _______________ متى يا فـقـْـد يامذنب.. بتكتب صكَّ غفـْراني؟!

شفتي وشْ سوى الشتات ؟!
 وْكيف هذا الشعـْـر صاير
 ردَّ ثاني لـْـفاعلاتن فاعلات
وانتي إنتي 
تتركين الخوف وسْط الجوف وتــْــروحي بـْسكات

ليت تدري

شاعرك اصحاب عمره ضيعوه
انحرف والبارحه اصبح يخونك

في تمام الفاجعه  إلا .......... مكان
وبعْـد ماخنـتـك  ....صحيت !

ابتدى صدري يضيق
وْسال ذنـْـبي من عيوني
وْبين وجـْهي والظلام

كنت أشوفك
والمطر يغـْـسل شوارعناالحزينه
كانت الدنياحزن
واتذكرك
اتذكرك
اتذكرك

مليون  حزناتذكرك !
وارجع معا ذنبي وحيد
اختـْـنق مابين جدْراني وامووت

أحسب أيام الندَم تابوت تابوت
وْكلَّ ماحاولـْـت أغـْـفى
وآتوسَّـد ماتبقـَّـى من حنين

جيتي إنتي مْـن السنين
مثل سوط الذنب في صحو الضمير
سامحيني
كثر ما دقِّ الندم باب السنين !

Read more from the May 2019 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.