Skip to content
Forbes names WWB one of the ten best ways to spend your quarantine. Read about it here.
from the November 2019 issue

Juggler

Salitan ng pitong bola sa kanyang palad,
at sa hangin. May presisyon sa pagitang

tahak ng bola ang landas o ng landas ang bola
sa ritmong nasa talukap ng alanganin—

lagi sa pagkahulog. Saan inaaral ang pasya
ng pandama sa sandali ng pag-itsa at pagsalo?

Sa pag-iisa sa pag-eensayo o sa pag-eensayo
sa pag-iisa? Alin ang nasa kamay

habang walang humpay ang mosyon,
at emosyon? Wari nila, lalang niya ang grabedad.

At sa minsang pagkurap, ay! mangangalaglag ang bola.
Halos nawawala ang kanilang puso sa lugar.

Read more from the November 2019 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.