Skip to content
Announcing the winners of our 2020 Poems in Translation Contest in partnership with the Academy of American Poets. Read more.
from the November 2019 issue

Lambunaw

Malabad nga bisita inin lambunaw,
labi na kun nasulod ha balay
ug di man la natuktok anay.

Malabad
kay nga tanan inuukupahan,
linalabtan, hinuhulos—
an paspasan, mga lingkuran, an nigo, kaguran,
an sungo, biso, an banig, an taklap, an ulunan,
an litrato namon nga duha nga mag-asawa...

Tagtulo, upat pa gud ka adlaw
kun mag-inukoy ha amon balay.

Diri gad ako namumuyboy.
Nauurit la ako
kay inin mga panapton
hinin akon pulahay
permi la namamaglinuha.

Nasisina ako ha imo yana.
Karuyag ko ikaw nga lumagbaw.

Pero, masumo ka kun nalayas ka
kay tanan imo dinadara—
natitingkan an amon atabay;
waray lanay ha amon gripo
ngan pinan-uuhaw iton mga tanaman

Dara hini, liliuton ka na liwat namon.
Magmamayaw. Magpapapangadi.
Maghahalad. Papabalikon ka.
Pero, alayon gad ayaw pagdara
hin damo ha iyo.

Kay iton amon bugas,
iton amon sura,
iton imo bubutangan
sakto gad la para yana.

Read more from the November 2019 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.