Skip to content
Give readers a window on the world. Click to donate.
from the September 2020 issue

Birds in Flight, 1965

"Birds in Flight, 1965" is one of four winning poems selected by David Tomas Martinez for the 2020 Words Without Borders—Academy of Americans Poets Poems in Translation Contest.
 

Words without Borders · Poems-in-Translation Contest: "Birds in Flight, 1965, " by Enrique Villasis


Listen to poet Enrique Villasis read "Birds in Flight, 1965" in the original Filipino
 

Hindi marami, kundi iisa. Dinakip sa bilis ng mga iglap upang mapiit 
Sa ilusyon ng liwanag nang maitanghal sa holograpikong pag-iral 
At makapagbigay bigat sa kahulugan ng gaan. Dito, ganap niyang 

Naituturo ang mga direksyon ng kanyang pagkakakulong. Lubos 
Ang pagkakapurol ng mga pakpak at ang pagaspas ay orkestradong   
Pagkabasag ng mga salamin: manipis, pino, linyado. Nasa lapit ng ilaw

Ang tingkad ng paninilaw, katulad kung papaano kinikikilala sa ilalim 
Ng bombilya ang nanahang sisiw sa itlog, upang mabakas ang kapal 
Ng pamamalikmata sa laberinto ng pluralidad. Ngayon, kahit papaano,

Tila pumpon ito ng mga bunggambilya sa palad, nangangarap makaalpas.  

Na maaring totoo ito ukol sa pagnanasa. Unang isinilid sa dibdib 
Ang mga simpleng bagay na minahal noong kabataan: ang paghabol 
Sa napatid na guryon, ang hindi pag-alintana sa kalabit ng mga tinik, 

Ang pagyukod ng makahiya sa talampakan. Ganoon lamang ang kalayaan. 
Hindi nakikipagpatintero sa mga anino. Hindi nakapiit sa multiplisidad 
Ng mga huwad na hubog. Halos babasagin ngunit orihinal.


“Birds in Flight, 1965” © Enrique Villasis. By arrangement with the author. All rights reserved.

Read more from the September 2020 issue
Like what you read? Help WWB bring you the best new writing from around the world.